Officiell distributör

Procurves Plus är inget läkemedel och bör inte behandlas som ett sådant. Informationen som ges på denna webb har enbart ett informativt syfte och ersätter inte en läkares rådgivning. Informationen på denna webbsida bör inte användas för att diagnostisera, behandla, förebygga eller bota någon typ av sjukdom. Om du tror att du lider av någon typ av sjukdom bör du rådfråga din läkare. Rådfråga din läkare innan du använder produkten. Individuella resultat kan variera beroende på personen. Läs noggrant informationen och etiketten på produkten innan användning.
Copyright © 2008-2011. Tous droits réservés.