POLICY OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER


I enlighet med lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter och genom att fylla i detta formulär, samtycker du till behandling av de personuppgifter som kommer att ingå i filen Möjliga Kunder, ägd av  HERBAL TECHNOLOGIES BV, registrerad i det allmänna registret hos den spanska byrån för dataskydd, vars syfte är att hantera data över potentiella kunder i företaget.

 Observera att din information kommer att överlämnas till företagsgruppen.

 HERBAL TECHNOLOGIES BV ansvarar för att dina data är skyddade enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen. Syftet med detta meddelande är att få uppgifter från våra kunder till alla våra kontor för att optimera hanteringen av dem.

Likaså informerar vi dig om att dina uppgifter endast kommer att användas i reklamsyfte. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du uttryckligen till sådan användning, samt medgivande till att ta emot telefonsamtal som kommer att syfta till att förverkliga genomförandet av köpet.

Om du inte håller med om detta steg kan du skicka ett mail till denna e-postadress newslettersubscriptions@herbal-technologies.com

På samma sätt informerar vi dig om att du kan utöva rätten till tillgång, rättelse, annullering och opposition, vilket stadgas i den ovan nämnda lagen, genom post på följande adress: Ruyschstraat 68 hs1091 CE Amsterdam, The Netherlands, eller via e-post till mail newslettersubscriptions@herbal-technologies.com